Visual Art in the Cultural School

Siden 2007 har jeg hatt elever i billedkunst for kulturskolen i Mosjøen. 

 

Elevene får prøve seg på mange forskjellige materialer. Vi tegner med kull, blyanter, fargestifter, og tusj, maling foregår i akryl og akvarell. I skulptur jobber vi med leire, papier maché, gips, streng, papir osv. Det er viktig å lære seg at man kan bruke stort sett hva som helst til å skape det man vil. Gjenvinning og miljø er også et tema hos oss.

I utøvelsen av visuell kunst øver vi opp evnen til å SE. Når man skal forsøke å tegne et motiv fra virkeligheten, må man undersøke hvordan tingene virkelig ser ut. Det betyr at man iblant utfordrer sin FORESTILLING om hvordan det ser ut. Dypest sett kan man si at man øver seg i å forholde seg mer bevisst til sin verden gjennom å tegne den, og man beveger seg enda lengre inn i denne prosessen ved å male den, da man utfordres til å sette farge på tilværelsen….

Jeg ønsker å føre elevene inn i et så bevisst seende som mulig, gjennom å gi oppgaver som relaterer til det ytre. Vi forholder oss også til f eks den populære verden, som kommer til oss gjennom media. Men vel så viktig, kanskje viktigst, er det å finne seg selv som individ i sin egen skapelsesprosess.

Da kan man jobbe med individuelle opplevelser gjennom musikk, poesi, drømmer eller lignende. Her er det viktig at eleven kjenner at det hun/han kan uttrykke FRA SEG SELV har stor verdi. Derfor legger jeg vekt ved å støtte og applaudere når en person beveger seg ut fra komfortsonen og prøver seg på nye veier. Samtidig må man, for å kunne skape bra, ha et miljø rundt seg der man føler seg trygg og avslappet.

Hver vår feirer vi avslutning av årets arbeid med en utstilling som viser et tverrsnitt av elevenes arbeid.

Utstillingens åpning og lokalitet blir annonsert i Helgeland Arbeiderblad.

TEGNING:

kulltegning, blyant-tegning, skyggelegning.

MALING:

fargelære, hvordan blande, pigmenter.

Akrylmaling, akvarell, goache, fargeblyanter, tusj.

 

SKULPTUR:

leire, papier mache, gips, multi media.

TEMAER:

portrett, modell, stilleben, collage, komposisjon, kunsthistorie

musikk, poesi, parafrase, frie oppgaver.